HIPOTERAPIA

KJ Amigo zaprasza na zajęcia hipoterapii dla dzieci/młodzieży/osób dorosłych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

CO TO JEST?

Hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne, w którym partnerem człowieka jest koń. Stanowi wspomagającą, uzupełniającą formę terapii osoby z niepełnosprawnością włączoną w szereg oddziaływań medycznych i rehabilitacyjnych.

DLA KOGO?

Dla osób z problemami neurologicznymi, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym, stwardnieniem rozsianym, udarem, problemami ortopedycznymi, z problemami natury psychicznej i społecznej: autyzm, zespół Downa, niepełnosprawnością intelektualną, nerwicami, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania i problemami szkolnymi, uzależnieniami.

CO DAJE?

W czasie zajęć na koniu kodowany jest w mózgu prawidłowy wzorzec ruchu miednicy podczas chodu, następuje normalizacja napięcia mięśniowego, doskonali się równowaga, koordynacja, poczucie rytmu. Aktywności wykonywane przy koniu wpływają na wzrost poczucia własnej wartości, empatii, doskonalą umiejętności społeczne, redukowane są skutki zaburzeń emocjonalnych.

JAK ZACZĄĆ?

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie wypełnionej przez rodziców/opiekunów prawnych oraz lekarza prowadzącego dziecko KARTY INFORMACYJNEJ ZAJĘĆ HIPOTERAPII.

Dla osób z problemami ortopedycznymi (MPD, zespoły porażenne, zespół Downa, przepuklina mózgowa, rozszczep kręgosłupa, dyskopatia) wymagana jest dodatkowo zgoda ortopedy.

Dla osób z problemami neurologicznymi (epilepsja) wymagana jest dodatkowo zgoda neurologa.

Dla osób ze schorzeniami okulistycznymi wymagana jest dodatkowo zgoda okulisty (zaświadczenie wystawia lekarz).

Godziny zajęć są ustalane indywidualnie z rodzicami/osobami zainteresowanymi. Zajęcia prowadzi Pani Marta Zawadzka, nr tel. 690 518 620.